ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Στόχος του «ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.» είναι κατ’ αρχήν να εκπαιδεύσει άρτια – σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο – τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διαμεσολαβητές με προγράμματα βασικής εκπαίδευσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο κεφάλαιο Β’ του Ν. 4512/2018 και είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης. Στους στόχους του επίσης συμπεριλαμβάνεται η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό.