ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπικής εταιρία, η οποία έχει συσταθεί κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β’ του Ν. 4512/2018 που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια  λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αποτελεί τον πρώτο Παγκρήτιο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών που δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «BIC KΡΗΤΗΣ», με έδρα την Ιεράπετρα, που συμφώνησαν και συνέστησαν το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – «ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ. » με έδρα την Ιεράπετρα, συστεγαζόμενο στα γραφεία του BIC Κρήτης.