ΓΕΝΙΚΑ

Η Διαμεσολάβηση είναι μία Διεπιστημονική διαρθρωμένη διαδικασία που προωθεί την επικοινωνία και διαπραγμάτευση δύο (ή περισσότερων, υπό προϋποθέσεις) μερών κατά τη διάρκεια της οποίας κάνουν διάλογο, ανταλλάσσουν πληροφορίες, διερευνώνται τα συμφέροντά τους και οι πραγματικές ανάγκες τους, σκέπτονται τις εναλλακτικές τους, επινοούν επιλογές και παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου και έμπειρου Διαμεσολαβητή.