ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Μικτή Εκπαίδευση: 19 – 23/4/2023 διά ζώσης & 24 – 28/4/2023 εξ’ αποστάσεως

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στην Εμπορική και Αστική Διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα διδασκαλίας διεξάγεται σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία “International Mediation Consulting” του Καναδά, είναι διάρκειας άνω των 80 ωρών, και οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί δια ζώσης από 19 Απριλίου έως 23 Απριλίου 2023 και θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 12.00 έως 20.00, και το Σαββατοκύριακο από 10.00 έως 20.00 (με ενδιάμεσα διαλείμματα), και εξ’ αποστάσεως από 24 Απριλίου έως 28 Απριλίου 2023 από 10.00 έως 20.00, στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, κατά την οποία θα συμμετέχει διαδικτυακά η επικεφαλής εκπαιδεύτρια Μαρία Δαμιανάκη.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρία στη διαμεσολάβηση με εξειδικεύσεις στην οικογενειακή, επιχειρηματική/εμπορική και κοινωνική διαμεσολάβηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων,
 • σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης,
 • τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης,
 • δεξιότητες και γνώσεις στη διαδικασία διαμεσολάβησης και το ρόλο των διαμεσολαβητών,
 • εμβάθυνση σε δύσκολες καταστάσεις στη διαμεσολάβηση
 • προχωρημένο επίπεδο ανάλυσης συναισθημάτων στη διαδικασία
 • παιχνίδια ρόλων,
 • ολοκληρωμένη διδασκαλία στο θεσμό και προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως ορίζονται στο ν. 4640/2019.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «δια ζώσης» και εξ αποστάσεως, και τα παραδείγματα, αναφορές και ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις και συνθήκες διαμεσολάβησης στοχεύουν στη συζήτηση, ανάλυση και καθοδήγηση όλων των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μοναδικό σκοπό την κατανόηση των απαραίτητων διαπραγματευτικών τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων στη διαδικασία. Αναφορά στην on line διαμεσολάβηση, λόγω των νέων αυξανόμενων απαιτήσεων και κοινωνικών συν-θηκών επικοινωνίας, θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκπαιδευτές είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, κάτοχοι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πι-στοποιήσεων στη Διαμεσολάβηση, με εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις και εκπαίδευση διαμεσολαβητών, και παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση από εκπαιδευτές εκτός Ελλάδος οι οποίοι εμβαθύνουν και αναλύουν το θεσμό πέραν των βασικών κριτηρίων και δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών με παραδείγματα και πρακτικές από πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις και υποθέσεις, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση εννοιών και συνθηκών πραγματικής διαμεσολάβησης.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 15 (δεκαπέντε) άτομα και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που καθορίζονται από την Πολιτεία για τον COVID-19. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 10 συμμετεχόντων το σεμινάριο θα αναβληθεί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για αυτό το λόγο, η καταβολή του συνολικού ποσού εγκαίρως είναι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, γραπτών και προφορικών/role-play εξετάσεων, θα λάβουν «Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή» από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ και τον Διεθνώς αναγνωρισμένο, και πιστοποιημένο από I.M.C. Αμερικής, Οργανισμό Διαμεσολαβήσεων στον Καναδά “International Mediation Consulting”.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr), και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το τμήμα εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως, το αργότερο, 15 Απριλίου 2023

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.200 ευρώ, και κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Τράπεζα A.E. πρώην Συνεταιριστική (Συν Π.Ε.)

Αριθμός λογαριασμού: 30000305840

ΙΒΑΝ: GR26 08700 220000 30000 305840 2

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:

κιν.: 6944420725 (Παπαδάκης Νίκος)

κιν.: 6944680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)

Email:kedilasithiou@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kedilas.gr

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Ο Διευθυντής του ΦορέαΗ Διευθύντρια Σπουδών
Νίκος ΠαπαδάκηςΣοφία Τσαγκαράκη