Ανακοίνωση Εσπερίδας

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου – «ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.», διοργανώνεις εσπερίδα με θέμα:

«Το μέλλον της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και η εφαρμογή της»

Θα μας δοθεί η ευκαιρία να καταλάβουμε τι είναι η διαμεσολάβηση και πως μπορεί να βρει εφαρμογή στην Ελλάδα διατηρώντας τις βασικές αρχές της.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διεπιστημονική διαδικασία, όπου ένα ουδέτερο τρίτο άτομο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών, είναι μια εθελοντική και εμπιστευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διένεξη.

Επιπλέον, είναι μια διαδικασία στην οποία τα μέρη δεν κατηγορούνται για τις θέσεις τους, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα άτομα να κάνουν τις επιλογές τους και να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το μέλλον τους (σχετικά με τη σύγκρουση). Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να διαχειριστεί τη διαδικασία, το πρόβλημα και τα άτομα, επιπλέον οι θεμελιώδεις αρχές της διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν την ισορροπία δυνάμεως, την ηθική, τον αυτοπροσδιορισμό των μερών, την μη δέσμευση και την εμπιστευτικότητα.

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης είναι:

  • Ικανοποίηση των πραγματικών συμφερόντων των ίδιων των μερών
  • Οικονομία χρόνου
  • Χαμηλότερο κόστος
  • Λιγότερο άγχος.

Είναι μία πολύ πιο ανθρώπινη διαδικασία, όπου τα μέρη που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση μαθαίνουν την τεχνική επίλυσης προβλημάτων.

Τα τελευταία σαράντα χρόνια η διαμεσολάβηση όπως εξελίχθηκε εκτός Ελλάδος αποδείχτηκε μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σε διάφορα κατηγορίες συγκρούσεων όπως:

  • Αστικές και εμπορικές διαφωνίες
  • Οικογενειακές υποθέσεις (διαθήκες, διαζύγιο, κατανομή οικονομικών, κηδεμονία, επιμέλεια)
  • Σχολείο (Μεταξύ συναδέλφων, γονείς και καθηγητές, μεταξύ μαθητών, Δ.Σ. καθηγητών)
  • Γειτονιές
  • Δήμους

Ο σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να ενθαρρύνει τα μέρη να πάρουν μόνοι τους τις αποφάσεις σχετικά με την διαφωνία τους και να καταλάβουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων τους.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ. είναι ο πρώτος φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών στην Κρήτη και είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «B.I.C. Kρήτης» που συμφώνησαν και συνέστησαν το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου» (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.), με έδρα την Ιεράπετρα, συστεγαζόμενο στα γραφεία του BIC KΡΗΤΗΣ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης: Πρόγραμμα