ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία International Mediation Consulting του Καναδά, διάρκειας 80 ωρών (10 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator).

Αφορά

Όλους του κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. και ισότιμων σχολών εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την παροχή υπηρεσιών του διαμεσολαβητή προβλέπεται αμοιβή ανά ώρα.