ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βιογραφικά Εισηγητών

Η Μαρία Δαμιανάκη (https://imimediation.org/mary-damianakis» https://imimediation.org/marydamianakis), κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά, όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι Πρόεδρος της επιτροπής για την οικογενειακή διαμεσολάβηση του διεθνούς οργανισμού International Mediation Institute (IMI). Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του «FMC» και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation). Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των Mediators Beyond Borders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (Association for Conflict Resolution).

Η Βικτωρία Λιούτα, είναι δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Λονδίνου, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από «Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Καναδά» (IMC), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M. στα Ναυτιλιακά. Είναι Διαπιστευμένη Διεθνής Εμπορική Διαιτητής (International Commercial Arbitrator) από το CIArb, Λονδίνου, μέλος ΔΣ του CIArb για θέματα Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργό μέλος της παγκόσμιας ομάδας «Ειρήνης στον Κόσμο», Διαμεσολαβήτρια σε εμπορικές, εργασιακές, ναυτιλιακές και διασυνοριακές υποθέσεις, αρθρογράφος σε θέματα Διαμεσολάβησης και κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Διδάσκει επίσης Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαιτησία σε Κολλέγια της Ελλάδος και οργανώνει παρόμοια σεμινάρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ). Εχει εκπαιδεύσει Διαμεσολαβητές στον Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Πειραιά (ΚΕΔΙΠ) από το τέλος 2016 έως αρχές 2018, σε συνεργασία με την IMC και τη Μαρία Δαμιανάκη.