Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές

Στο Link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε λίστα με τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα Διαμεσολάβησης του ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.