ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ βοηθά στην σύσταση διαμεσολαβητή/τριας σε υπόθεση δεκτική στη διαδικασία, οι οποίοι έχουν κατάλληλες αλλά και απαραίτητες δεξιότητες να βοηθήσουν τα μέρη να οδηγηθούν σε μία βιώσιμη λύση στα θέματά τους, με πλήρη γνώση των αρχών δεοντολογίας και ηθικής.
Οι Διαμεσολαβητές είναι επιστήμονες με πείρα σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν διαπραγματευτικές γνώσεις και ικανότητες ώστε τα μέρη να εμπιστευτούν τη διαδικασία και να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ίδιους και την υπόθεσή τους. Είναι ουδέτεροι και ανεξάρτητοι με τα μέρη ή την υπόθεσή τους, άριστα εκπαιδευμένοι στη διαχείριση συναισθημάτων των μερών, ανισορροπία δυνάμεως και αδιέξοδα, καθώς και στις απαραίτητες δεξιότητες διευκόλυνσης του διαλόγου των μερών.

Στο Link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε μια λίστα με διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές οι οποίοι Βρίσκονται στο Νομό Λασιθίου και έχουν πιστοποιηθεί από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ., έχοντας παρακολούθησαν με επιτυχία το πρόγραμμα μας.