ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου, αμερόληπτου διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή. Τα μέρη προσέρχονται με δική τους θέληση στη διαδικασία και η οιαδήποτε εύρεση λύσης είναι καθαρά δική τους υπόθεση. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά την επικοινωνία και διάλογο των μερών στα θέματα που τους απασχολούν και τους οδηγεί σε πιθανή λύση που θα αποφασίσουν οι ίδιοι και θα ικανοποιεί τα πραγματικά συμφέροντα και των δύο πλευρών.